Overslaan en naar de inhoud gaan

Visie op Rhenen 2035

Uit Visie op Rhenen 2035 - pagina 18 en 24

 

3. Kern Elst

De kern Elst kent een geschiedenis van tabaksteelt. Verschillende voormalige tabaksschuren zijn bewaard gebleven. Elst heeft een kleine dorpskern met een aantal winkels. Een veerpont zorgt voor verbinding met de overkant van de Neder-Rijn.

Kenmerken kern Elst

 • Voormalige tabaksschuren
 • Karakteristieke doorkijkjes richting uiterwaarden
 • Sociale binding binnen subgroepen
 • Speelvoorzieningen

Opgaven kern Elst voor (samenwerkende) organisaties:

 • Ruimte maken om (extreem) hevige regenbuien op te vangen en zo wateroverlast te voorkomen.
 • Meer bomen planten en ander groen toevoegen.
 • Voorzieningen behouden voor ouderen en zo mogelijk uitbreiden.
 • Voorzieningen behouden voor de jeugd (>12 jaar) en zo mogelijk uitbreiden
 • In vrije tussenruimtes duurzame woningen bouwen in de stijl van de kern, waaronder kleinere woningen naar wens voor oudere inwoners van Elst.
 • Oude gebouwen ombouwen naar woningen.

Opgaven kern Elst voor individuen:

 • Gevels, daken en tuinen: meer begroeiing aanbrengen en beter water opvangen.
 • Meer ruimte geven aan de jeugd.

 

9. Randzone Elst

Randzone Elst is een natuurlijke overgang tussen woonkern en bosrand. Het gebied wordt gebruikt voor agrarische doeleinden en is een afwisseling van open percelen en percelen voorzien van beplanting. Langs de N416 staan huizen als een los lint met doorkijkjes naar de agrarische percelen. Het gebied wordt gebruikt voor recreatie. Voetbalverenigingen Oranje-wit en de Musketiers hebben er hun thuis. Hier bevindt zich ook het voormalig defensieterrein Zwijnsbergen (MOB-complex).

Kenmerken Randzone Elst

 •  Natuurlijke overgang tussen woonkern en bosgebied
 • Gebied met agrarisch karakter met lange smalle percelen
 • Afwisseling tussen open percelen en percelen voorzien van beplanting langs perceelsgrenzen en rondom erven
 • Bosrand als afbakening van het gebied
 • Woonbebouwing als een los lint aan de weg, met doorkijkjes over de agrarische percelen
 • Recreatief uitloopgebied voor de woonkernen
 • Voetbalvereniging Oranje-wit en Musketiers
 • Voormalig defensieterrein Zwijnsbergen (MOB-complex)

Opgaven Randzone Elst voor (samenwerkende) organisaties:

 • Ruimte maken om (extreem) hevige regenbuien op te vangen en zo wateroverlast te voorkomen.
 • Beperkt bijbouwen van duurzame woningen.
 • Het groen dat door de woningbouw verdwijnt op andere manieren terug laten komen.