Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervolg

Wat betekend deze bouw nu voor de omwonenden?
Het verdwijnen van veel groen in de vorm van een bomenrij, het vrije uitzicht, de overgang van een afgesloten terrein naar een openbaar terrein met alle gevolgen van dien vinden wij als bewoners een bezwaar. 
We realiseren ons echter ook dat uitzicht in veel gevallen niet te koop is. 
Door de hoogbouwplannen raken we niet alleen ons vrije uitzicht kwijt maar krijgen de bewoners van de nieuw te bouwen bovenwoningen vrij zicht op onze tuinen, kamers en slaapkamers (bekijk de foto's van het uitzicht). 
De zeer geringe afstand tussen deze woningen en onze tuinen maken het voor ons niet mogelijk om hoe dan ook voorzieningen aan te brengen waarmee we nog enige privacy kunnen realiseren. 
We hebben dan ook als bewoners er bij de gemeente en de projectontwikkelaar op aangedrongen een voor iedereen belangrijk argument (privacy in je woning en tuin) te waarborgen. 

We  begrijpen dat de vraag naar woningen groot is en misschien is u dochter of zoon ook wel op zoek naar een woning. 
Om die reden zijn we dan ook zeker niet tegen woningbouw!
We vinden echter wel dat je bij het bouwen van woningen rekening moet houden met het woongenot van de nieuwe bewoners maar ook met het woongenot van de bewoners in de omgeving. 
Zo krijgen de nieuwe bewoners van de appartementen uitzicht op de zijgevel van de AH. 

Wat betekend deze bouw nu voor u als inwoner van Elst?
De ontsluiting van de nieuw te bouwen woningen zal via de parkeerplaats van de AH gaan plaats vinden met alle veiligheidsrisico’s van dien. Onderzoek heeft aangetoond dat 40% van alle schades op parkeerplaatsen plaats vindt.
We onderscheiden 2 soorten verkeer:

  • bewoners die van en naar hun woning rijden
  • winkelbezoekers die zoeken naar een parkeerplek (aandacht van deze mensen is gericht op het vinden van een plek en daardoor minder letten op het verkeer)

Verdere ontsluiting moet via de Schoolweg en Rijkstraatweg waardoor de kruising parkeerplaats en Schoolweg nog drukker en gevaarlijker zal worden.
Vanwege de huidige grote parkeerproblemen in de omgeving zullen er ongetwijfeld nog meer parkeerplaatsen verloren gaan aan bewoners die hun auto niet alleen parkeren om te winkelen. 

Toekomst visie
Met de verwachting dat het inwonersaantal van Elst de komende jaren nog verder zal groeien zal ook de behoefte aan meer en grotere middenstand toenemen. Hierbij horen ook parkeerplaatsen. Middenstand zonder parkeren is ten dode opgeschreven. 
In onze ogen zou je dan ook als openbaar bestuur een visie moeten hebben over de toekomst van Elst. 
Hoe groot willen we Elst laten groeien? 
Welke basis behoefte, supermarkt, drogist, groentezaak, postNL enz. zijn daarvoor nodig?
Waar ga ik deze basis behoeften vestigen en welke parkeergelegenheid is daarvoor nodig?
U begrijpt dat daar ruimte voor nodig is, tenzij je zegt dat er nu en in de toekomst geen behoefte is aan deze voorzieningen. 
Ruimte die men nu wil invullen met woningbouw in het centrum van Elst.

Aan u de vraag welke beslissing een ondernemer zou nemen als blijkt dat door onvoldoende parkeergelegenheid onvoldoende omzet gerealiseerd kan worden? De vraag stellen is hem beantwoorden. 

Nogmaals, we ontkennen zeker niet dat er een privaat belang is bij een aanpassing van het huidige plan, maar als inwoners van Elst hopen we dat u zich ook realiseert dat dit op de (middel)lange termijn grote gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid van Elst. 

Kortom, bouwen van woningen in Elst juichen we van harte toe, maar zorg daarbij wel dat ons dorp ook voor de generaties na ons leefbaar blijft.