Overslaan en naar de inhoud gaan

Parkeerdruk

In een brief van 4 juni 2019 van de gemeente Rhenen aan de projectontwikkelaar is duidelijk gesteld dat het ontsluiten via de parkeerplaats van de AH niet een gewenste manier van ontsluiten is.
Ook een parkeerkoffer in het midden tussen de woningen vindt men te massaal. 
Dit zal niet zonder reden gezegd zijn.  

Vervolgens is door de projectontwikkelaar aan de provincie gevraagd te mogen ontsluiten via de provinciale weg. 
Hiervoor geeft de provincie echter geen toestemming. 
Daarna heeft de projectontwikkelaar in 2020 een onderzoek uit laten voeren door Ingenieurs bedrijf Aveco de Bondt. 
Volgens hun berekeningen zou, in het oude plan van 16 woningen en 1 vrijstaande woning, het aantal verkeersbewegingen toenemen met 114 per etmaal. 

In het nieuwe plan is ineens sprake van 21 woningen en 1 vrijstaande woning. 
Doorgerekend zullen er dan 158 verkeersbewegingen per etmaal plaats vinden daarbij opgeteld de 900 (opgave 2020) verkeersbewegingen t.b.v. de AH komt het totaal op 1058 verkeersbewegingen per etmaal. 
Dit lijkt ons als bewoners zeer onwenselijk. 
Ook pakketbezorgers, vuilnisophaaldienst en calamiteiten diensten zullen via de parkeerplaats hun weg naar de woningen moeten vinden met alle risico’s van dien. 
Gezien de weinige ruimte bij de woningen is het nog maar de vraag of een vuilnisauto ter plaatse kan keren en misschien wel achteruit de parkeerplaats moet oprijden of verlaten. 

Ook de voorwaarde van de gemeente Rhenen dat een parkeerkoffer tussen de woningen in niet wenselijk is, heeft men in het plan naast zich neergelegd. In de nieuwe situatie zal de parkeerkoffer tussen de woningen nog groter worden als in het kleinere plan al voorzien. 
In het onderzoek van Aveco de Bondt wordt ook aangegeven dat de beschikbare parkeervoorzieningen op elkaar aansluiten en er sprake kan zijn van dubbel gebruik. ’s Nacht door bewoners, overdag door bezoekers van de AH.  
Als omwonenden zijn wij echter van mening dat dit een argument is wat geen hout snijdt. 
Dagelijks zijn wij er getuige van dat de parkeerdruk het hoogst is aan het einde van de werkdagen, vrijdagavonden en de zaterdagen. Dit zijn ook de momenten dat de nieuwe bewoners de parkeerplaats zullen passeren en hun parkeerplek gaan zoeken. Met als resultaat extra grote verkeersdruk op deze momenten en auto’s van bewoners op parkeerplaatsen t.b.v. de AH en auto’s van bezoekers AH op parkeerplaatsen t.b.v. de bewoners.