Overslaan en naar de inhoud gaan

Leefbaarheid

 • Bouwplannen project Rijksstraatweg/Oranjestraat hebben gevolgen voor de leefbaarheid:
  • verlies van natuur 
  • meer verkeersbewegingen bij de AH
  • toename parkeerdruk in het gebied rond de AH
  • sociale veiligheid neemt af (terrein wordt ontsloten door voetpaden, achterkant van de tuinen in de Oranjestraat worden bereikbaar)
  • mogelijke toename van hangjongeren met overlast als gevolg (geluid, afval)
  • de nu al gevaarlijke verkeerssituatie bij in- en uitrit parkeerterrein AH wordt nog gevaarlijker door grote toename verkeersbewegingen
  • verkeersveiligheid
   We zien nu als bewoners dat het nu al drukker wordt bij de AH, waardoor er weinig vrije parkeerplaatsen zijn. Auto’s worden buiten de officiële parkeerplaatsen geparkeerd of op de stoep bij de bakker voor. Hierdoor is het zicht voor uitgaand verkeer naar de Schoolweg beperkt en is het gevaarlijker geworden. Op drukke tijden staan er steeds meer files om de Rijksstraatweg op te gaan, waardoor het lastig is het parkeerterrein te verlaten, zeker als er ook nog vrachtwagens met bestemming AH moeten laden en lossen.
    
 • Toekomst visie
  • Het inwoners aantal van ons dorp stijgt elk jaar en als die stijging doorgaat, groeit ook de behoefte aan een breder aanbod van winkels. Zo wordt regelmatig de behoefte aan een lunchroom/koffiebar genoemd of een fietsenmaker (De Klamp).
  • De huidige middenstandsvoorzieningen zijn nu al redelijk beperkt. Ongetwijfeld zal de AH bij een toenemend aantal inwoners al snel te klein zijn.  
   Het stuk grond tussen de Rijsstraatweg en Oranjestraat zou dan gebruikt kunnen worden voor uitbreidings(plannen) van de middenstand incl. vergroten van het aantal parkeerplaatsen bij AH.
  • Faciliteiten die nodig zijn voor een leefbaar dorp moeten door het stoppen van een ondernemer ondergebracht kunnen worden bij andere/nieuwe ondernemers. Hiervoor hebben deze ondernemers ruimte nodig. 
  • Veel (oud) Elstenaren zullen ongetwijfeld weten dat veel middenstand in de loop der jaren is verdwenen.
   Middenstand gevestigd op verschillende plaatsen in het dorp en veelal ook langs de Rijksstraatweg. Zo waren er bijv. verschillende groentezaken, een warme bakker, een winkel in huishoudartikelen (de kleine bijenkorf) en een fietsenzaak. 
   Middenstand die, nadat de eigenaren er mee zijn opgehouden, niet meer is teruggekomen en waar mogelijk nu of in de toekomst toch behoefte aan is (of nu al blijkt te zijn).
  • Het verdwijnen van deze middenstand had veelal als oorzaak gebrek aan opvolging, onvoldoende parkeergelegenheid, onvoldoende gelegenheid tot uitbreiding, niet rendabel, winkelruimte nodig voor eigen bewoning enz.
  • Mochten er in de toekomst startende ondernemers zijn die een toekomst in Elst wel zien zitten, gezien het (stijgende) inwoners aantal, dan zullen deze voldoende gefaciliteerd moeten worden. 
   De tijd dat een startende ondernemer een winkeltje aan huis begint is voorbij, zo ook de klant die met z’n auto of fiets van winkeltje naar winkeltje rijdt om de dagelijkse boodschappen te doen.
  • Mogelijkheid tot bouwen of huren van verkoopruimte en parkeerruimte in een aantrekkelijk en goed bereikbaar winkelcentrum zijn daarvoor essentieel. Zodra de enige grond die in het centrum nu nog beschikbaar is voor een uitbreiding van de middenstand alleen voor woningen gebruikt zal worden, is uitbreiding in de toekomst niet meer mogelijk.  
   De vraag stellen wat dit betekent voor de leefbaarheid van een dorp is hem volgens ons ook beantwoorden.
   Regeren is vooruit zien en laten we er dan ook voor waken om het grote probleem aan behoefte van woningen voor onze kinderen op dit moment op te lossen door het creëren van een misschien nog wel groter probleem (gebrek aan essentiële winkels) in de toekomst.