Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Facelift’ voor Elst een stap dichterbij

Onder meer een upgrade van het gebied rond de Albert Heijn aan de Schoolweg zit nu in de plannen.

ELST Over de leefbaarheid in het dorp Elst wordt al geruime tijd gesproken. Het creëren van een dorpshart staat daarin centraal. Achterberg heeft jaren geleden al een facelift gehad, nu komt het moment dichterbij dat ook Elst aan de beurt is. Wethouder Gert van Laar lichtte onlangs de plannen toe. ,,De plannen voor de verbetering van de leefbaarheid van Elst komen uit de inwoners zelf”, zegt hij duidelijk.

,,In dit plan zijn de wensen en ideeën van de inwoners van het dorp Elst leidend, en niet de ‘papieren’ werkelijkheid vanuit het gemeentehuis”, zegt Gert van Laar. ,,Als de raad volgende maand instemt met deze voorstellen en de bijhorende financiële dekking, dan kan in de loop van 2023 het Schetsplan uitgewerkt worden, samen met de inwoners van Elst. Ik voorzie dat dat allemaal voorspoedig verloopt, en dan kan eind 2023 de eerste spade de grond in.”

VOORGESCHIEDENIS
De plannen voor verbetering van de leefbaarheid van Elst kennen een lange voorgeschiedenis. In maart 2021 presenteerde de VDE (Vereniging Dorpsbelangen Elst, inmiddels DVDE) ideeën voor het centrumplan Elst waarbij de DVDE toen al een upgrade van het gebied rond de Albert Heijn aan de Schoolweg ambieerde. Die upgrade zit nu in de plannen.

HUISKAMER
Verder gaat het om aanpassingen rondom het Bestegoed (de zogenaamde Huiskamer van Elst) en om het realiseren van ontmoetingsmogelijkheden in Elst. Deze ontmoetingsplekken moeten ervoor zorgen dat de inwoners van Elst (van jong tot oud) elkaar op een laagdrempelige manier kunnen vinden. Een zo’n ontmoetingsplek voor jongeren wordt het ‘multicourt’, een sportveldje geschikt voor meerdere sporten.

Alles bij elkaar gaat het om forse bedragen: 510.000 euro voor aanpassingen aan de wegen, en 100.000 euro voor aanpassingen aan de riolering. Met daarnaast diverse aanvullende bedragen. Het is de bedoeling is om het budget aan te vullen met andere subsidies (bijvoorbeeld vanuit de Stichting Doen, of vanuit de provincie via de regeling Leefbaarheid en Kleine Kernen. In totaal zal er de komende jaren voor 770.000 euro geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van Elst.

Bron: De Rijnpost, 28 februari 2023