Overslaan en naar de inhoud gaan

Centrumplan Elst

Op 19 januari 2022 is bovenstaand ontwerp door de werkgroep centrum aan de commissie ruimte en economie gepresenteerd. Dit ter informatie voor de Gemeenteraad. We zijn blij u te kunnen vertellen dat alle fracties positief zijn over het ontwerp. Een ontwerp gemaakt met en door inwoners van het dorp met een grote groene kwaliteit en een echte impuls voor het centrum.

U heeft vast ook vernomen dat er aansluitend aan dit ontwerp woningbouwplannen worden ontwikkeld voor het perceel naast de Begraafplaats parallel aan de Oranjestraat. De werkgroep heeft haar zorgen geuit rondom de veiligheid van de parkeerplaats van het centrum, die mogelijk een rol zal krijgen in de ontsluiting van het bouwverkeer. Deze zorgen werden door de fracties gedeeld en zijn een aandachtspunt bij de verdere ontwikkelingen van de woningbouwplannen. De werkgroep centrum houdt dit, qua aansluiting op het ontwerp van het centrum, nauwlettend in de gaten. Zodat de kwaliteit en veiligheid van het centrum behouden blijft.

Hoe nu verder? De gemeente gaat het ontwerp voor een vernieuwd centrum stapsgewijs realiseren. Eerst gaat de werkgroep het ontwerp verder uitwerken in een plan van aanpak. De gemeente faciliteert hierin waar nodig/ wenselijk. In dit uitgewerkte plan beschrijft de werkgroep wanneer bepaalde onderdelen van het plan gerealiseerd kunnen worden. En hoeveel dit kost. In dit uitgewerkte plan is er extra aandacht voor onderdelen die de gemeente al op korte termijn kan realiseren. Er is namelijk een budget beschikbaar om kleine maar wenselijke aanpassingen te kunnen realiseren. Denk hierbij aan bankjes langs de route, een watertappunt, signalering, of iets dergelijks. U zult dan waarschijnlijk dit jaar de eerste veranderingen zien.
Al met al zijn we ontzettend blij met de ontwikkelingen. Namens de DVDE kan ik zeggen dat we trots zijn op de inwoners van Elst en de werkgroep die zich al lange tijd inzet om dit plan tot iets concreets te vormen. Dat is gelukt, nu gaan we doorpakken!

Bron: website Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst