Overslaan en naar de inhoud gaan

Acties projectontwikkelaar

Wat is er tot nu toe door de project ontwikkelaar gedaan?

  1. Er is door de projectontwikkelaar in 2018 een verzoek gedaan aan de gemeente of ze bezwaren hebben tegen het plan om 14 woningen te mogen bouwen.
  2. Dat is nogmaals in 2019 gedaan, maar dan voor 21 woningen (waaronder 14 appartementen)
  3. Op 11 oktober 2022 zijn een aantal bewoners van de Oranjestraat uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen. Deze avond bestond uit de mogelijkheid om vragen te stellen nav 3 schetsplannen van de te realiseren woningen. Daarnaast konden de bewoners suggesties indienen voor aanpassingen op de plannen.
  4. Op de website van de projectontwikkelaar wordt gemeld dat de informatie- /participatieavond goed bezocht was en dat de verkoop start vanaf januari 2023.
  5. Op 7-12-2022 heeft de projectontwikkelaar een verslag gemaild van de informatie- /participatieavond met alle suggesties van de bezoekers.