Overslaan en naar de inhoud gaan

Acties bewoners

Wat hebben de gezamenlijke bewoners gedaan?

  1. Alle bewoners van de Oranjestraat en de Schoolweg geïnformeerd over de plannen en mogelijke gevolgen van de bouw van de woningen.
  2. Brieven geschreven naar alle politieke partijen in gemeente Rhenen, college van B&W, milieugroep, projectontwikkelaar.
  3. Bijeenkomst bezocht van de Dorpsvereniging Dorpsraad Elst van 16 oktober (vragen gesteld over de leefbaarheid en visie over dit punt mbt de bouw van huizen Rijksstraatweg/Oranjestraat versus mogelijkheid van toekomstige uitbreiding van de middenstand).
  4. Gesproken met factieleden van de SGP over woningbouwplan.
  5. Dorpsvereniging Dorpsraad Elst per mail uitgenodigd voor een gesprek.
  6. Mail naar projectontwikkelaar m.b.t. ontbrekende inbreng tijdens de informatieavond.