Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom deze website?

Als bewoners van de Schoolweg en de Oranjestraat zijn we onlangs geconfronteerd met een bouwplan die grote impact gaat hebben op het woongenot van veel bewoners. 
Het plan behelst de bouw van 22 woningen op het stuk groen tussen de Rijksstraatweg, AH en Oranjestraat en heeft niet alleen impact op de leefbaarheid van de omwonenden, maar heeft ook impact op de leefbaarheid van alle inwoners van Elst. 
Middels deze website willen we alle inwoners en belanghebbenden informeren over de gevolgen voor de leefbaarheid van Elst. Informatie over de plannen voor de herinrichting van het centrum (Centrumplan Elst) is ook onderdeel van deze website omdat deze direct invloed hebben op de parkeer- en verkeerssituatie in het centrum.

Lees verder >>

Overzichtsfoto van de het gebied Rijksstraatweg (voorgrond),
Oranjestraat (achter bomenrij) en AH op de Schoolweg (links)

Centrumplan Elst